کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالکان اراضی آزادفلاح

روز جمعه 23 تیرماه جمعی از مالکان اراضی هیو موسوم به زمین‌های آزادفلاح در ابتدای جاده ورودی روستای هیو دست به تجمع زدند.

آنها در اعتراض به بلاتکلیفی۲۰ ساله و سرگردانی میان نهادهای مختلف حکومتی اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.این مالباختگان نسبت به ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان رژیم در خصوص اراضی کشاورزی آزادفلاح اعتراض دارند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی به مطالبات خود و رفع بلاتکلیفی در این زمینه شدند.گفته می‌شود، بنیاد مستضعفان رژیم ادعای مالکیت چندین قطعه زمین در منطقه آزادفلاح را دارد،در صورتی که مالکان این اراضی دارای سند قانونی هستند و ادعای این نهاد را باطل عنوان می‌کنند.