کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن در تهران

228g

 

228g

روز سه شنبه ۴ تیر ماه جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن در اعتراض به غارت دارایی های خود بار دیگر، مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی کردند.
آنها با دردست داشتن بنر و سردادن شعارهایی از جمله “این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، دزدی توکاره”، “فقط تو کشور ما غارت ملی میشه، وای از این جنایت ملت بیا حمایت” خواستار رسیدگی مقامات دریافت کلیه سپرده های خود شدند. این اولین بار نیست که مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن دست به تجمع اعتراضی می‌زنند، پیش از این نیز مالباختگان موسسات مالی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و در مقابل بانک مرکزی، نهاد ریاست جمهوری، ساختمان مجلس و ساختمان قوه قضائیه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. اعتراض به تعدادی از موسسه‌های مالی به دلیل بازنگرداندن سپرده‌های مردم، در سال‌های گذشته همواره ادامه داشته است و از ابتدای سال جدید نیز بار دیگر مالباختگان تجمعات اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند.