کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان موسسه آرمان و کاسپین در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 9 تیرماه، جمعی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین و آرمان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران، دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، معترضین با تجمع در مقابل دادسرا و در دست داشتن دست نوشته هایی که روی شان نوشته شده بود، “موسسه اعتباری آرمان پول مارا برگرداند” ، “دروغی دیگر از بانک مرکزی” ساماندهی 90 درصد سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین بدون پرداخت حتی یک ریال پول”.خواهان رسیدگی به شکایات خود شدند.