کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان موسسه‌های کاسپین، البرز ایرانیان و ثامن الحجج

تجمع مالباختگان موسسه‌های کاسپین، البرز ایرانیان و ثامن الحجج

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

تجمع مالباختگان موسسه‌های کاسپین، البرز ایرانیان و ثامن الحجج

روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه،  شماری از مالباختگان موسسه‌های کاسپین، البرز ایرانیان و ثامن الحجج در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، مقابل دادستانی تهران، دست به تجمع زدند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از دو سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانکهای دولتی و خصوصی را متعهد شدند.  اعتراض به تعدادی از موسسه‌های مالی به دلیل بازنگرداندن سپرده‌های مردم، در سال‌های گذشته همواره ادامه داشته است و از ابتدای سال جدید نیز بار دیگر مالباختگان تجمعات اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند. اعتراض سپرده گذاران از آن رو است که برخی از موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، اما بانک مرکزی از تخلفات آنها جلوگیری نمی‌کرد. در پی اعتراض‌های گسترده در دو سال گذشته، دولت ادعا کرده که برخی از مطالبات مالباختگان را به آنها بازگردانده است اما هنوز تعدادی از این مالباختگان در اعتراض به پس نگرفتن سپرده‌های خود تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.