کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان شرکت فردادکار آمیتیس در تهران

روز شنبه ۶ آذر، شماری از مالباختگان شرکت فردادکار آمیتیس، در مقابل ساختمان دادگاه قدوسی تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گزارش ها حاکی از آن است، تعداد شهروندان مالباخته شرکت مذکور به ده هزار نفر میرسد و مجموعا ۲۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شده اند. تجمع کنندگان خواهان انتقال پرونده این شرکت از شعبه کنونی دادگاه قدوسی به دادگاه جرائم اقتصادی و نهایتا رسیدگی به مطالبات آنها هستند.