کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان سامانه نیما

شماری از مالباختگان سامانه نیما روز سه شنبه ۱۵ مهر،  با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع این شهروندان با دخالت نیروی انتظامی و ضرب و شتم برخی از معترضان همراه بوده است. دولت ادعا می کند سامانه نیما با هدف شفاف‌سازی فرآیند واردات و صادرات راه‌اندازی شده و نرخ‌گذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه می باشد. ولی معترضان سامانه ارزی بانک مرکزی را مسئول “به غارت رفتن سرمایه ۴۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی” و بیکار شدن “۴۰ هزار نیروی کار” می دانند.