کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان اراضی کندرود تبریز

شماری از مالباختگان اراضی کشاورزی منطقه کندرود تبریز، روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه، مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند.

این مالباختگان نسبت به ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان رژیم در خصوص اراضی کشاورزی کندرود تبریز اعتراض دارند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی به مطالبات خود و رفع بلاتکلیفی در این زمینه شدند. گفته می‌شود، بنیاد مستضعفان رژیم ادعای مالکیت ۱۹۵۲ قطعه زمین در منطقه کندرود تبریز را دارد، در صورتی که مالکان این اراضی دارای سند شش دانگ هستند و ادعای این نهاد را باطل عنوان می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah