کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع لوکوموتیورانان راه‌آهن مشهد

روز دوشنبه ۲ اسفند ماه، جمعی از لوکوموتیورانان شاغل در راه‌آهن مشهد در مقابل ساختمان این شرکت در استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض در تشریح علت برگزاری تجمع اعتراضی خود به صدور احکام تبعید اجباری همکاران آنها به ناحیه شرق شهرستان طبس اشاره کردند و خواستار لغو صدور احکام شغلی از این دست شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-