کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع فرهنگیان در تبریز

شماری از فرهنگیان معترض در تبریز روز یکشنبه 30 بهمن ماه، در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان‌ درباره معضلات و مطالبات خود در ۲۵ سال اخیر، در محوطه موزه ساعت شهر تبریز دست به تجمع زدند.

معلمان معترض در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «عدالت در پرداخت»، «اجرای طرح رتبه‌بندی» و «رسیدگی به وضعیت معیشتی بازنشستگان» را سر می‌دادند. گفتنی است  اخیرا طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده است. گفته شده دلیل این ارجاعِ طرح به مجلس به بهانه عدم پیش‌بینی منابع مالی آن بوده است.