کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه

صبح روز شنبه ۵ مرداد ماه جمعی از فرهنگیان بازنشسته با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند.

این فرهنگیان که در سال ۹۷ بازنشست شده‌اند، می‌گویند: تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت که تنها امید آنها برای سال‌های بازنشستگی و پیری است، ارزش آن را به شدت کاهش می‌دهد. آنها می گویند با توجه به افزیش نرخ تورم، از ارزش واقعی پاداش هر ماه که می‌گذرد کاسته می‌شود و این به ضرر بازنشستگان است. این بازنشستگان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه درخواست دارند بودجه کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا این نهاد بتواند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را پرداخت کند.