کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع فارغ التحصیلان رشته مهندسی نفت

گروهی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی نفت روز شنبه 8 آذر ماه با برپایی تجمع در میدان نفتی دشت آزادگان جنوبی خواستار استخدام خود در این شرکت شدند.

این افراد دلیل تجمع خود را اعتراض به عدم بکارگیری آنها در پروژه های میادین نفتی آزادگان جنوبی، عنوان کردند. به گفته معترضان، پیشتر مسئولان مربوطه وعده بکارگیری آنها در پروژه های مذکور را داده بودند که تاکنون عملی نشده است.