کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع صد ها هزار نفری مردم و کشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود

شمار زیادی از شهروندان و کشاورزان اصفهان در دومین جمعه با تجمع در کنار پل خواجو خواهان احیا و جاری شدن دائمی آب رودخانه زاینده‌رود شدند.

کشاورزان روز جمعه ۲۸ آبان، در بستر خشک زاینده‌رود جمع شدند و خواهان حق آبه برای کشت پاییزه خود شدند. طبق فراخوان قبلی کشاورزان، صد ها هزار نفر از شهروندان اصفهان به این تجمع اعتراضی پیوستند، و عملا دستگاه سرکوب رژیم را زمین گیر کردند. مردم اصفهان در این تجمع شعارهایی مانند: «کشاورز، کشاورز، حمایتت می‌کنیم»، «حق‌آبه را می‌گیریم، حتی اگر بمیریم» سر دادند. همچنین، تصاویر پخش شده در شبکه های اجتماعی، حاکی از آن است که شامگاه روز جمعه، رژیم، نیروها و  ادوات سرکوب زیادی به محل تجمع معترضان گسیل داشته است.