کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شهروندان دارای معلولیت در مشهد

تجمع شهروندان دارای معلولیت در مشهد

شماری از شهروندان دارای معلولیت روز سه شنبه 2 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان اداره بهزیستی استان خراسان رضوی واقع در مشهد دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم بیش از ۱۵۰ فرد دارای معلولیت و خانواه‌های آنان به دلیل حذف ردیف بودجه قانون معلولان در مشهد کردند.  مشکلات معیشتی، عدم تامین وسایل کمک توانبخشی، عدم پرداخت شهریه‌های دانشگاه، بیمه درمانی، بیکاری و مسکن از جمله مطالبات معلولان است. به گزارش منتشرشده در طول مدت اعتراض از ساعت  ۷صبح تا ۱۴ هیچ مقام مسئولی در میان معترضان حضور نیافت.  گفتنی است دولت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ردیف بودجه حمایت از معلولان را حذف و عدد نامشخصی را به سرجمع بودجه‌های بهزیستی اضافه کرده‌ است.