کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شهروندان دارای معلولیت در قم

تعدادی از معلولان در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان صبح روز چهارشنبه 20 دی ماه مقابل مجتمع ادارات استان قم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شهروندان دارای معلولیت در قم با برگزاری تجمعی با اعتراض به پایمال شدن حقوق خود توسط حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان شدند.طبق ماده ۲۷ قانون معلولان دولت باید کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید که فاقد شغل و درآمد هستند را به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند.