کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شماری از سهامداران شاندیز مشهد

شماری از سهامداران شرکت شاندیز، روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

سهامداران معترض با در دست گرفتن دست‌نوشته‌هایی خواهان تشکیل پرونده قضایی برای مدیران کنونی شرکت شاندیز و رسیدگی به مطالبات خود شدند.