کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شماری از سهامداران شاندیز مشهد

شماری از سهامداران شرکت شاندیز، روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

سهامداران معترض با در دست گرفتن دست‌نوشته‌هایی خواهان تشکیل پرونده قضایی برای مدیران کنونی شرکت شاندیز و رسیدگی به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah