کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شماری از اعضاء کانون صنفی معلمان مریوان و سنندج

روزدوشنبه 7 بهمن ماه همزمان با برگزاری ششمین جلسه دادگاه “اسکندر لطفی” معلم و عضو کانون صنفی معلمان کردستان/مریوان در شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج، دهها تن از معلمان مریوان و سنندج در محوطه دادگاه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، بیش از ۵۰ نفر از معلمان شهرستان مریوان که برای حمایت از این معلم زندانی و سایر  فعالان صنفی، خود را به شهر سنندج رسانده بودند، بعد از تجمع در محوطه دادگاه، به همراه جمعی از معلمان سنندجی به سالن  دادگاه در شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج رفتند. گفتی است، پرونده این عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از شهریورماه سال جاری و با شکایت اطلاعات سپاه به اتهامات “نشراکاذیب و تبلیغ علیه نظام” پس از طی  مراحل بازپرسی، به‌طور هم‌زمان در شعبه یکم دادگاه رژیم و شعبه ۱۰۴ جزایی در حال بررسی است.