کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع شماری از آتش نشانان در تبریز

شماری از آتش نشانان در تبریز روز یکشنبه 27 اذر ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

آتش نشانان معترضان با برپایی تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر تبریز خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و ترمیم حقوق با توجه به سختی و خطرات شغلشان شدند. معترضان با تاکید بر اینکه کار آنها از جمله مشاغل سخت است اما مزایای دریافتی و میزان حقوق ماهیانه آنها بسیار پائین است خواستار افزایش مزایا و حقوق ماهیانه خود نیز شدند.