کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع سراسری کارگران اوکراین

دهها هزار نفر از کارگران بخش های مختلف در اوکراین روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، در اعتراض به تغییر قوانین کار این کشور به خیابان آمدند.

در پارلمان اوکراین چند پیش‌نویس قانون در حال بررسی است که با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای کار سازگار نیست. اعضای اتحادیه کارگران اوکراین نسبت به پیش‌نویس تغییر قوانین کار اوکراین اعتراض کرده و می گویند: تصویب این لایحه به “حذف افراد شاغل در شرکت‌های متوسط و کوچک، عدم وجود ضمانت‌ برای اطمینان از مطابقت قرارداد کار با حداقل استانداردهای کار، توانایی کارفرمایان برای سوءاستفاده از سیستم و استفاده از قراردادهای متوالی و پی‌درپی و عدم سازگاری با شرایط لازم برای تضمین زمان کار، دوره‌های استراحت، حداقل استراحت روزانه، اضافه کار و مرخصی” منجر خواهد شد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-