کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع سراسری معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان روز پنجشنبه ۱ مهر ماه، در شهرهای همدان، ساری، آبادان، زنجان، شاهرود، ممسنی، دیواندره، اردبیل، یزد، قزوین، کوهدشت، کرمانشاه، مشهد، تبریز، کرج و اراک در مقابل ساختمان آموزش و پرورش و در شهر قم مقابل دفتر نماینده استان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این معلمان ضمن رونمایی از بنرهای اعتراضی با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah