کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع سراسری معلمان در کشور

روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه  معلمان سراسر کشور در اعتراض به تداوم بازداشت و زندانی کردن معلمان و فعالین صنفی به طور همزمان در شهرهای مخل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معلمان معترض در مراکز استان‌ها در برابر ادارات کل آموزش و‌ پرورش و در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. براساس تصاویر منتشر شده، نیروهای امنیتی در اکثر شهرها بخصوص در خیابان‌های منتهی به مجلس در تهران، فضایی به شدت امنیتی ایجاد کرده‌ بودند تا مانع از برگزاری تجمعات شوند. معلمان جدای از خواستهای برحق شغلی و معیشتی که دارند، خواستار آزادی کلیه معلمان دربند می باشند. رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، علی‌اکبر باغانی، محسن عمرانی، هادی صادق‌زاده، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و ….. نیز در جریان سرکوب تجمع معلمان در روز یازدهم اردیبهشت تاکنون در بازداشت به سر می‌برند. همچنین نیز روز چهارشبنه هفته جاری شعبان محمدی از اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان توسط نیروهای امنیتی در میدان “باورشی”  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید.

این تجمع مطابق فراخوان از پیش اعلام شده و با محوریت اعتراض به بازداشت و‌ زندانی کردن معلمان ‌‌و فعالین صنفی و اعتراض به عدم تحقق دیگر مطالبات صورت گرفته است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-