کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع سراسری بازنشستگان کشوری

در پی فراخوان قبلی کانون صنفی بازنشستگان کشوری، روز سه شنبه 7 دی ماه، در چندین شهر از جمله تهران، کرج، شیراز، قزوین، اردبیل، سنندج، شهرکرد، زنجان تجمع اعتراضی برپا شد.

بازنشستگان در تهران مقابل مجلس و در شهرستانها مقابل صندوق بازنشستگی شهرهایشان تجمع کردند. آنها نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض دارند و خواستار افزایش حقوق و مستمری‌ها و اجرای کامل همسان‌سازی هستند.