کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۴ اردیبهشت، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف مطابق سنت “یکشنبه‌های اعتراضی” مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

گزارشها حاکی از آنست که این تجمعات در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، ایلام و چندین شهر دیگر برگزار شده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.   آنها خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل همسان‌سازی می‌باشند.