کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 

روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور مقابل ادارات تأمین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. همچنین این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. این تجمعات در چندین شهر از جمله تبریز، قزوین، مشهد، اهواز، خرم آباد، رشت، کرمانشاه برگزار شد.