کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 

روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور مقابل ادارات تأمین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. همچنین این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. این تجمعات در چندین شهر از جمله تبریز، قزوین، مشهد، اهواز، خرم آباد، رشت، کرمانشاه برگزار شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-