کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع ساکنان بهاباد در اعتراض به فعالیت معادن

روز شنبه ١٣ آبان ماه،شماری از ساکنان شهرستان بهاباد در استان یزد با برپایی تجمع نسبت به فعالیت معادن در منطقه و مضرات آن اعتراض کردند.

شهروندان معترض نسبت به خطرات تشعشعات رادیواکتیو از معادن کوهستان‌های غرب بهاباد اعتراض دارند و خواهان توقف فعالیت معادن منطقه شدند.شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود: “راه اندازی معدن همیجان مساوی است با نابودی شهرستان بهاباد” خواستار جلوگیری از شروع به کار معادن همیجان و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی منطقه خود شدند.گفته شده که در جریان این تجمع اعتراضی،دو خبرنگار بهابادی مورد سوءقصد عوامل یکی از معادن قرار گرفته‌اند.