کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع روستائیان اطراف سد تالوار بیجار

ساکنان روستاهای اطراف سد تالوار بیجار واقع در استان کردستان روز چهارشنبه یکم تیرماه، در اعتراض به انتقال آب سد تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان توقف اجرای طرح انتقال آب سد تالوار به همدان شدند.

روستاییان معترض، ساکن روستاهای جبرئیل، کاکا عباس، زینل، همایون و حسن تیمور از توابع بخش چنگ الماس شهرستان بیجار در استان کردستان می‌باشند. آنها نسبت به عدم برقراری حقآبه و خشک شدن اراضی کشاورزی خود اعتراض دارند. خشک شدن اراضی کشاورزی باعث بروز مشکلات معیشتی برای ساکنان این روستاها شده است. قابل ذکر است،احداث این سد در ادامه سد‌سازی‌های غیراصولی دولت‌های قبلی است که باعث نابودی کشاورزی در مناطق پایین دستی این سد شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah