کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رزیدنت‌ های دانشگاه علوم‌ پزشکی زنجان

روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه، تعدادی از رزیدنت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این دانشگاه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

نماینده معترضان ضمن اشاره به پرداخت نشدن ۶ میلیون حقوق رزیدنت‌های مجرد و ۸ میلیون حقوق رزیدنت‌های متاهل، در رابطه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق رزیدنت‌ها، خاطرنشان کرد: “طبق اظهارات وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بود ۲۰ درصد حقوق رزیدنت‌ها و “پی.اچ.دی” طی شش ماه گذشته افزایش یابد که در استان زنجان این امر محقق نشد، در حالی که برخی از استان‌ها این افزایش حقوق را اعمال کردند”.