کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان کامیون در تهران

روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه، جمعی از رانندگان کامیون در تهران، در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.

این شهروندان نسبت به عدم اسقاط ماشین ها به نرخ دولتی و ذی نفع بودن واسطه ها و شرکت های مختلف در این امر و همچنین مشکلات معیشتی ناشی از بیکاری معترض‌اند؛ آنها نبود بیمه تکمیلی و گرانی لوازم یدکی را از دیگر دلایل تشکیل این تجمع عنوان می کنند. یکی از معترضان به نماینده‌ مردم اسدآباد در مجلس رژیم که برای سخنرانی در تجمع حاضر شده گفت: دیگر چیزی نداریم بفروشیم. معنی ۱۰ ماه بیکاری را می‌فهمید؟