کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان و کارگران بازنشسته شرکت واحد مقابل اداره مرکزی

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و عدم پرداخت سنوات خدمت، تجمع اعتراضی‌ برگزار کرده‌اند.

بنابر گزارشها، به دلیل عدم پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، سازمان تامین اجتماعی اقدامی برای برقراری مستمری بازنشستگی این رانندگان وکارگران انجام نمی‌دهد و در حال حاضر این رانندگان و کارگران زحمت‌کش نه شاغل محسوب می‌شوند و نه بازنشسته و با مشکلات جدی از نظر معیشت و استفاده از بیمه درمانی مواجه هستند. گفتنی است، مدیریت شرکت واحد به بهانه عدم اعتبار و مشکلات مالی پرداخت حق بیمه صدها کارگر همچنین حق سنوات خدمت‌شان را بیش از دو ماه پرداخت نکرده است و کارگران بارها به مدیریت مراجعه کرده‌اند اما بی نتیجه بوده است.