کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان معدن چادرملو

رانندگان استیجاری معدن چادرملو صبح روز شنبه ۲۵ دیماه، در اعتراض به اخراج شدن خود، دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم ۴۶ نفر از رانندگان حمل و نقل این معدن در اردیبهشت امسال بابت خواسته احراز نوع قرارداد در اداره کار اردکان طرح شکایت کردند اما ۳۱ شهریورماه از محل کار در معدن اخراج شدند؛ در تاریخ ۱۷ آذر ماه رای بازگشت به کار اولیه با احراز قرارداد دائم برای کارگران صادر شد. این کارگران روز شنبه هجدهم ماه جاری با نامه اجرای احکام به معدن مراجعه کردند اما  کارفرما از ورود آنها به مجتمع جلوگیری کرد.