کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان حمل و نقل جاده ایی در تهران

رانندگان حمل و نقل جاده ایی روز یکشنبه 29 خرداد ماه با تجمع در برابر اداره سازمان حمل و نقل جاده‌ای این سازمان، در خیابان دمشق خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

رانندگان اعتراض کننده از جمله کسانی هستند که خریدار کامیون‌های وارداتی می‌باشند. اما دولت هزینه‌های سنگین گمرگی برای واردات این کامیون‌ها بسته که برای خریداران مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. از طرف دیگر هزینه‌های تحمیل شده به این رانندگان، هزینه سنگین برای اسقاط کردن کامیون‌هایشان می‌باشد. رانندگان حمل و نقل جاده‌ای با وارد شدن کامیون‌های جدید، انتظار داشتند که از بسیاری هزینه‌های اضافی که ناشی از مستهلک شدن کامیون‌هایشان است، رها شوند. اما مالیات‌های سنگینی که دولت برای واردات این خودروها تعیین نموده، موجب بار اضافی و هزینه‌های بیشتری برای آنان شده است.