کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، گروهی از رانندگان‌ بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در مقابل درب ورودی سامانه سه، جنب اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این رانندگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی ناشی از حقوق و دستمزد ناکافی و همچنین عدم رسیدگی به اوضاع نامطلوب اتوبوس ها صورت گرفته است و رانندگان معترض با پهن کردن سفره خالی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

komalah

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

روند افزایشی ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران

komalah

حمله سایبری به سیستم‌های صنعت فولاد کشور

komalah

وضعیت بحرانی هوا در استان کرمانشاه

komalah

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

komalah