کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، گروهی از رانندگان‌ بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در مقابل درب ورودی سامانه سه، جنب اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این رانندگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی ناشی از حقوق و دستمزد ناکافی و همچنین عدم رسیدگی به اوضاع نامطلوب اتوبوس ها صورت گرفته است و رانندگان معترض با پهن کردن سفره خالی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-