کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع رادیولوژیست‌های بیمارستان پورسینا رشت

جمعی از رادیولوژیست های بیمارستان پورسینا رشت روز چهارشنبه 14 دیماه در اعتراض به تصمیم مدیریت در خصوص واگذاری این بخش به بخش خصوصی مقابل ساختمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجمع کردند.

مدیریت بیمارستان پورسینا قصد دارد بخش رادیولوژی بیمارستان و دستگاه‌ها و امکانات آن به همراه ۹۰ تن پرسنل رادیولوژی را به بخش خصوصی واگذار کند. کارکنان رادیولوژی بیمارستان نسبت به عدم شفافیت در واگذاری و به خطر افتادن امنیت شغلی‌شان اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی شدند. واگذاری بخش رادیولوژی علاوه بر سرگردانی ۹۰ نفر کارکنان آن، هزینه‌های درمانی مراجعه‌کنندگان را نیز افزایش خواهد داد.