کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دوباره کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله، در دو شیفت روزکار و شبکار روز شنبه ۲۵ دیماه، برای چندمین بار در طول یک سال گذشته دست از کار کشیدند.

این کارگران به‌ عدم پرداخت معوقات مزدی خود و عدم پرداخت حق بیمه اعتراض دارند. به گفته‌‎ی این کارگران حقوق ماه‌های مهر، آبان و آذر آنها پرداخت نشده و لیست بیمه نیز ناقص رد شده است.  گفتنی است؛ براساس لیست بیمه‌ای کارگران، از آبان ماه تاکنون هیچ حق بیمه‌ای برای این کارگران رد نشده و حق بیمه‌ی برخی ماه‌ها نیز ناقص رد شده است.