کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دوباره کارکنان مترو تهران

کارکنان مترو تهران از جمله کارکنان بخش فروش بلیت مترو و کارکنان بهره برداری روز چهارشنبه 23 آذر ماه برای چندمین بار طی هفیته جاری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارکنان بخش فروش بلیت مترو ضمن اشاره به عدم دریافت حقوق آبان ماه گفته است، در این وضعیت گرانی و با این حداقل حقوق، بیش از ۲۰ روز از ماه گذشته اما هنوز حقوقهای خود را دریافت نکرده‌اند.  یکی از بزرگترین نگرانی‌های نیروهای بخش فروش بلیت مترو، اخراج است. آن‌ها می‌گویند: از اواخر سال قبل قراردادهایشان یک ماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند آنها را از کار بیکار کند. همچنین کارکنان بخش بهره برداری نیز با برپایی تجمعی نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی تجمع کرده و  خواستار پاسخگویی به مطالبات ۱۰ ماده‌ای خود شدند.