کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

تجمع دستفروشان سنندج

جمعی از دستفروشان سنندج روز شنبه 26 مهر ماه در اعتراض به عملکرد مامورین شهرداری و جلوگیری از کسب وکارشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان که تعداد آنها بیش از 300 نفر بود با برپایی تجمع در یکی از میادین شهر و سردادن شعار خواستار راه اندازی بازار روز برای دستفروشان شدند. یکی از شرکت کنندگان در این خصص می گوید” شمار زیادی از مردم این شهر ناچارا برای تامین مخارج زندگی به کار دستفروشی می پردازند وسالهاست در حواشی خیابانهای اصلی شهر سنندج همانند خیابان فردوسی، دخانیات، خمینی و انقلاب بساط دستفروشی را به امید بدست آوردن لقمه نانی پهن می‌کنند. اما با تدبیری که شهرداری سنندج اخیرا اتخاد کرده و ممانعت ماموران شهرداری از کسب و کار آنها،  دیگر تامین هزینه های زندگی برایشان بسیار سخت شده است.