کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دستفروشان در تبریز

تجمع دستفروشان در تبریز 5

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , 30 – 06 – 2019

تجمع دستفروشان در تبریز 5

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۹تیر ماه، جمعی از  دستفروشان در تبریز در اعتراض به ممنوعیت دستفروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز، در مقابل درب فرمانداری این شهر تجمع تجمع اعتراضی برپاکردند.

آنها نسبت به برچیده شدن بساطشان توسط ماموران شهرداری، اعتراض دارند. این شهروندان که عمدتا از دستفروشان بازار تاریخی این شهر هستند، خواستار اجازه فعالیت مجدد و تضمین امنیت شغلی خود از سوی نهادهای شهری می باشند.