کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دستفروشان در تبریز

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، دستفروشان تبریز در یک حرکت اعتراضی نسبت به عملکردهای شهرداری، اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند.

از قرار معلوم دستفروشان تبریز پس از حمله یکی از عوامل سد معبر شهرداری به یک دستفروش معلول، دست به این حرکت اعتراضی زده اند. به گفته یکی از معترضین، مأموران سد معبر شهرداری تبریز در این روزها اذیت و آزار زیادی را نسبت به آنان صورت می‌دهند. این دستفروشان از کسانی هستند که به خاطر وضعیت بد اقتصادی به این کار روی آورده‌اند. اما شهرداری تبریز بجای حمایت از این قشر و ایجاد فضای کار مناسب برای آنها، مرتب موجب اذیت و آزار آنها می‌شوند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-