کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع دانشجویان کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

گروهی از دانشجویان کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه،‌در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش رسیده، این دانشجویان خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی سخت در دوران کارورزی کمک هزینه ناچیز این دوره شدند. همچنین آنها خواستار محاسبه بیمه و سابقه کار و  کم شدن ساعات کار خود می‌باشند. گفتنی است نیروهای پلیس اقدام به متفرق کردن افراد حاضر در این تجمع کرده اند.