کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان ناراضی در برخی از شهر های ایران

روز دوشنبه 21آذر ماه، دانشجویان دانشگاه “بهشتی “، “علامه” ،”خواجه نصیر” و همچنین دانش آموزان مدارس شیراز و مشهد در اعتراض به اعدام و دستگیری دانشجویان و دانش آموزان تجمع کردند .

بنا به گزارشات منتشر شده، دانش آموزان شیراز و مشهد در اعتراض به مرگ “مجیدرضا رهوند” تجمع کردند و شعار اعتراضی سردادند. همچنین در دانمشگاه های “خواجه نصیر” و “علامه” و “بهشتی” دانشجویان علیه حمهوری اسلامی تجمع کردند و خواستار آزادی تمام دانشجو های دستگیر شده و اعدامی شدند.