کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دکتری دانشگاه تهران

 

حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران روز یکشنبه 16 آذرماه با تجمع در مقابل ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه ها اعتراض کردند.

به گفته یکی از دانشجویان معترض: “دانشگاه تهران اعلام کرده است دانشجو بر اساس سنوات مجاز سه سال می تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد البته صندوق رفاه دانشجویان نیز تاکید کرده است که اگر سنوات مجاز دانشجویان دکتری از سه سال بیشتر شد باید چند برابر جریمه پرداخت کند”. وی ادامه داد: “اعتراض دانجشویان این است که مسئولین دانشگاه دوره کرونا را جزو سنوات مجاز حساب نکنند و اگر دانشجویی بر اساس مشکلاتی نتوانست تخلیه کند جریمه های او را صندوق رفاه تقبل می کند.”