کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان در تهران و ساری

روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه، دانشجویان دانشگاه‌های تهران و ساری در اعتراض به سیاست پلیسی و کنترل پوشش تجمع کردند.

در ساری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در همبستگی با دانشجویانی که حراست مانع ورودشان شده بود، تجمع کردند و در نهایت توانستند از سد ماموران حراست عبور کنند. کانال «دانشجویان پیشرو» از بازداشت حداقل دو تن از دانشجویان معترض خبر داد اما هویت هیچ یک را اعلام نکرد. همزمان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم گروهی از دانشجویان در اعتراض به محدودیت بیشتر و امنیتی کردن محیط دانشگاه تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سردادند.