کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران،  روز شنبه 7 خرداد ماه در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، در مقابل درب ورودی این دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض خواستار لغو برگزاری امتحانات به صورت حضوری هستند و میگویند که کلاس هایشان را به صورت مجازی سپری کرده اند، لذا خواهان برگزاری امتحانات به صورت مجازی هستند؛ آنها میگویند که در خصوص برگزاری امتحانات به صورت حضوری، اطلاع رسانی لازم توسط مسئولان دانشگاه صورت نگرفته است.