کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور

 

روز دوشنبه 28 شهریور ماه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در اعتراض به قتل مسا امینی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

براساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی  در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران  نیز در اعتراض به قتل مهسا امینی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «کشتن برای روسری  تا کی چنین خاک‌بر‌سری» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم در همین خصوص اقدام به برگزاری تجمع کرده و نسبت به سرکوب سیستماتیک اعتراض کردند. گفتنی است در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، بین دانشجویان معترض و نیروهای بسیجی درگیری به وقوع پیوست.تجمع دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور
روز دوشنبه 28 شهریور ماه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در اعتراض به قتل مسا امینی اقدام به برگزاری تجمع کردند.
براساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران نیز در اعتراض به قتل مهسا امینی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار «کشتن برای روسری تا کی چنین خاک‌بر‌سری» دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم در همین خصوص اقدام به برگزاری تجمع کرده و نسبت به سرکوب سیستماتیک اعتراض کردند. گفتنی است در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، بین دانشجویان معترض و نیروهای بسیجی درگیری به وقوع پیوست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-

ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان خوی

-

تجمع کارگران کارخانه رب گوجه اسدآباد

-

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

-

تجمع رانندگان خودروهای باری استان هرمزگان

-