کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع دانشجویان دانشگاه های علامه و طباطبایی و نوشیروانی بابل

جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل روز سه شنبه 3 خرداد ماه در اعتراض به سرکوب اعتراضات دانشجویی در کشور و صدور حکم حبس برای هستی امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی در محوطه دانشگاه های خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشر شده جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران با برپایی تجمعی در محوطه دانشگاه خود نسبت به سرکوب اعتراضات دانشجویی در کشور و صدور حکم حبس برای هستی امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی این دانشگاه دست به تجمع زدند. هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد. در همین روز  جمعی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل  نیز در اعتراض به صدور حکم حبس برای هستی امیری و در حمایت از فرهاد میثمی، فعال مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی معلمان در بند دست به تجمع زدند.