کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

روز یکشنبه شانزدهم بهمن ماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس واقع در تهران، در حمایت از فرهاد میثمی، زندانی در اعتصاب، در محوطه این دانشگاه دست به تحصن زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان معترض با در دست داشتن نوشته ها و تصاویری از این زندانی در اعتصاب، خواستار آزادی او شدند. لازم به یادآوری است که طی روزهای اخیر، انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب فرهاد میثمی در زندان رجایی شهر کرج که در پی اعتصاب با کاهش شدید وزن مواجه شده، واکنش بسیاری از شهروندان و کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.