کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

 

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز سه شنبه 18 بهمن ماه شماری از دانشجویان دانشگاه بهشتی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

دانشجویان معترض با برپایی تجمع در محوطه دانشگاه و در دست داشتن پلاکاردهایی، نسبت به راه اندازی گشت ارشاد درون دانشگاه، مورد اذیت و آزار قرار دادن دانشجویان دختر از بابت حجاب اجباری و ایجاد مشکلات متعدد برای تحصیل دانشجویان، اعتراض کردند.