کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی و هنر تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی و هنر تهران روز یکشنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

با بازگشت دانشجویان دانشگاه بهشتی به دانشگاه‌ها، تذکر و تهدید حراست در خصوص رعایت حجاب اجباری گسترده‌تر شده و پس از جمع‌آوری میز و صندلی کتابخانه دانشگاه و محروم‌کردن دانشجویان از فضای مطالعه مشترک، این‌بار «حراست دانشگاه در اقدامی عجیب به دانشجویان دختری که شال بر سر داشته‌اند تذکر داده و مقنعه هدیه می‌دهند. ویدئوهای منتشر شده نشان می دهد که دانشجویان این دانشگاه «علی‌رغم فشار و‌ سرکوب مداوم حراست، دیروز ۱۹ فروردین تجمع کردند و شعار‌ “نه روسری نه توسری، آزادی و برابری” سر دادند. در همین روز، در پی تهدید و سرکوب دانشجویان دانشگاه هنر به بهانه حجاب اجباری، دانشجویان مقابل سردر این دانشگاه تجمع کردند. گفته می شود حراست دانشگاه هنر از صبح یکشنبه از ورود دانشجویان دختر که حجاب اجباری ندارند، به دانشگاه جلوگیری کرده و کارت دانشجویی آنها را ضبط می کند. نیروهای حراست همچنین به لباس برخی مردان دانشجو ایراد گرفته و مانع ورود آن‌ها به دانشگاه شدند.