کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشکده پتروشیمی دانشگاه بجنورد

روز شنبه 13مهرماه،جمعی از دانشجویان دانشکده پتروشیمی دانشگاه بجنورد در اعتراض به  حذف سرویس رفت وآمد، در این دانشکده دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، دانشکده پتروشیمی دانشگاه بجنورد از 2سال پیش افتتاح شد و با حدود 700 دانشجو در فاصله حدود یک کیلومتری این دانشگاه، روی تپه‌های دانشگاه قرار دارد و دانشجویان باید با پای پیاده این مسیر سربالایی تا دانشکده را طی کنند. سال 96و همزمان با افتتاح این دانشکده، دانشجویان در اعتراض به این وضعیت دست به اعتراض زدند و در نهایت 2 اتوبوس برای خدمت دهی به دانشجویان ساماندهی شدند، اما در سال جاری دوباره این سرویس‌ها به حالت معلق در آمده اند. همین موضوع و با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، دانشجویان را به برپایی تجمع اعتراضی مقابل این دانشکده کشانده است.