کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع دانشجویان ایتالیایی علیه بهره‌کشی در کارآموزی اجباری

روز سه شنبه ۳ اسفند ماه، دانشجویان در خیابان‌های ۴۰ شهر ایتالیا تجمع کردند و خواستار بهبود شرایط کاری برای دانشجویان در دوره‌های کارآموزی اجباری، موسوم به قانون آلترنانزا شدند.

طی یک ماه اخیر، ۲ دانشجو در حوادث کارآموزی در این کشور جان باختند. جبهه جوانان کمونیست ایتالیا این وضعیت را ناشی از یک سیستم بیمار و منفعت طلب خوانده است.

پست های مرتبط این دسته

حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران در خارج از کشور

-

شمار قربانیان رانش زمین در ایتالیا

-

حمله راکتی به مقر نیروهای آمریکایی در سوریه

-

حمله مرگبار  نیروهای طالبان در سیوک دایکندی

-

همبستگی فدراسیون معلمان استرالیا با مردم ایران

-

تجمع کارگران سوئد در همبستگی با مردم ایران

-