کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع دانجشویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مشهد روز دوشنبه 22 شهریور ماه ادر اعتراض به افزایش شهریه ها اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این تجمع اعتراضی در حالی صورت گرفت که درخواست های مکرر نمایندگان دانشجویان برای ملاقات با سرپرست دانشگاه آزاد خراسان رضوی بی پاسخ مانده بود. در تجمعات و اعتراضات دانشجویی که امسال در دانشگاه های مختلف کشور، شعار و مطالبه اصلی دانشجویان، اعتراض به پولی شدن دانشگاهها بود. علاوه بر این حذف پرداختی بابت کار در بیمارستان ۲۱ آذر یکی دیگر از موارد مورد اعتراض دانشجویان بود.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-